Skriv gode rapporter / opgaver

Rapporter eller opgaver? Kært barn har mange navne
Der findes mange forskellige typer rapporter og opgaver. Fælles for dem er, at vi skal samle noget stof sammen, organisere, bearbejde, analysere det og formidle det i en skriftlig opgave.

Målgruppe
Dette kursus er for dig, der gerne vil lære skriveværktøjerne og den grundlæggende disciplin, som rapport- og opgaveskrivning er.

Udbytte
Du lærer at skrive rapporter og opgaver helt fra bunden, og samtidig lærer du at bruge de forskellige byggesten, som en rapport eller en anden skriftlig opgave typisk bliver bygget op af.

Indhold
Vi gennemgår de enkelte elementer, som en rapport består af. Vi kommer ind på, hvordan vi strukturer rapporten fra første til sidste side. Vi ser på de sproglige virkemidler, som vi kan bruge til at styrke rapportens pointer og konklusioner, så læseren er med hele vejen.

Vi kommer blandt andet ind på:

  1. Rapportens grundlæggende berettigelse: Hvad kendetegner en rapport?
  2. Skriveprocessen, skriveblokeringer og skriveflow
  3. Sproget i rapporten
  4. Rapportens indhold og struktur:
   • Indholdsfortegnelse
   • Indledning
   • Emneafgrænsning
   • Problemformulering
   • Eksemplificeringer
   • Metodeafsnit
   • Teoriafsnit
   • Argumentationsføring og argumentationsmodeller
   • Analyse og diskussionsafsnit
   • Dokumentationsafsnit
   • Vurderinger og konklusioner
   • Perspektiveringer
   • Litteraturliste, kildehenvisning og bilag
   • Fodnoter.

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.