Nudging – Hvordan påvirker vi adfærd?

Nudging er at få mennesker til at vælge de gode løsninger, der er lette at bruge
Nudging handler i bund og grund om at gøre det let for mennesker at gøre det rigtige. Nudging sigter efter at skubbe mennesker i en bestemt retning og få dem til at træffe nogle bestemte beslutninger – uden at fratage dem friheden til at vælge.

Et venligt lille puf
På dette kursus vil vi se på begrebet ’nudge’ (engelsk for ”et lille venligt puf”). Det er en metode, der tager udgangspunkt i vores vaner, psykologi og opmærksomhed for at skabe en adfærdsændring. Vi mennesker træffer de fleste valg ud fra en automatisk tænkning og knap så meget ud fra en refleksiv tænkning. Styrken ved nudging er forarbejdet, hvor man analyserer, hvorfor vi handler, som vi gør, og hvordan vi kan blive opmuntret til at ændre vores adfærd.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som ønsker at lære den grundlæggende tanke bag nudging, og som vil øge din muligheder for at lave et nudge, der virker.

Udbytte
Du får et klart indblik i, hvordan vi bliver nudget og kan nudge andre mennesker i hverdagen. Samtidig får du en model for, hvordan du via 5 simple trin kan lave et nudge, der designes, så du kan påvirke andre menneskers adfærd og handlinger.

Indhold
Vi skal på dette kursus se på, hvordan vi i stedet for løftede pegefingre og forbud giver mennesker en intuitiv opmærksomhed og et lille puf i retning mod det gode valg. Vi ser på årsager til adfærd ved først at få et indblik i menneskers ligheder og forskelligheder, som påvirker vores opfattelser af målsætninger og barrierer for at nå i mål. Dernæst ser vi på de grundlæggende metoder bag nudging og supplerer med konkrete eksempler fra hverdagen.

Vi kommer blandt andet ind på emner som:

  • Menneskers valg, dømmekraft og handlinger
  • Menneskers vaner, sansebedrag og flokmentalitet
  • Nudging som videnskabelig metode
  • Nudging og den kognitive psykologi
  • Den refleksive tænkning vs. Den automatiske tænkning
  • Forbud vs. motivation
  • Kommunikationsaspekter i nudging.

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.