Mediation som konfliktløsningsværktøj

Tilspidsede situationer
Konflikter er et livsvilkår – både i vores arbejdsliv og i vores privatliv. Spørgsmålet er derfor ikke, hvordan vi undgår konflikter, men snarere hvordan vi håndterer tilspidsede situationer, inden de bliver til konflikter. Vi skal langtfra altid opfatte konflikter som noget negativt. De rummer faktisk ofte muligheder for at udvikle os sammen som mennesker, hvis vi formår at håndtere uoverensstemmelserne i tide og vende uenighederne, så de i stedet skaber fremdrift og udvikling.

Målgruppe og udbytte
Kurset er til dig, som vil lære at være mediator – altså hvis du vil hjælpe andre med at håndtere en konflikt, som du ikke nødvendigvis selv er en del af.

Indhold
På dette kursus skal vi se nærmere på, hvad konflikter er for en størrelse, og arbejde med mediationen som et konfliktløsningsværktøj.

Vi kommer derfor ind på emner som disse:

Konfliktens grundstof

 • Hvad er en konflikt? Konflikt eller konstruktiv uenighed?
 • Grundlæggende konflikttyper og reaktionsmønstre
 • Årsager til konflikter

Konflikttrappen – en proces

 • Konflikttrappens opbygning trin for trin – lær at fange signalerne, inden konflikten eskalerer
 • Konflikttrappen som værktøj
 • Forskellige måder at opfatte en situation

Mediation som konfliktløsningsværktøj

 • Kompromisets vej – en kunst, du kan lære
 • Mediationens grundprincipper
 • Mediatortankegangen – mediators rolle, værktøjer og modeller
 • Mediation set i forhold til traditionel problemløsning
 • Betydningen af at kende de bedste og værste alternativer til en aftale

Rammerne for mediationen – kommunikation, samarbejde og løsning

 • Parallelprocessen – omdrejningspunktet i mediation
 • De syv faser i et mediationsforløb

Kommunikationsformens betydning i mediationsprocessen

 • Aktiv lytte- spørgeteknik
 • De fem kommunikationsteknikker i en konflikt
 • Du siger ikke det, du siger. Du siger det, den anden hører!

Mediation som værktøj til konfliktforebyggelse

 • Hvad skal du fokusere på før, under og efter en konflikt?

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.