Medarbejdertræning for teams

Dit eget bidrag til teamet
Indhold: Vi klarlægger dine karaktertræk inden for kommunikation og adfærd som menneske og som kollega og kortlægger dine styrker og udfordringer.
Udbytte: Du får indsigt i dine egne og andres adfærdsmønstre og lærer styrken ved at kommunikere forskelligt til andre. Du får konkrete værktøjer til at agere bedre ud fra en forståelse for din egen og andres foretrukne adfærd.
Resultat: Dine relationer bliver styrket, og du får tydelige milepæle for din egen udvikling som menneske og kollega.

Jeres fælles bidrag til teamet
Indhold: Vi arbejder i dybden med jeres respektive styrker og udfordringer, i forhold til hvordan I står som ét samlet og stærkt team af medarbejdere.
Udbytte: I får indblik i og overblik over hinandens kommunikative adfærd. Vi laver et grundigt udkast til en handlingsplan med klare målsætninger og specifikke indsatsområder, for at I kommunikerer mere effektivt og målrettet med hinanden som kolleger i hverdagen.
Resultat: Vi sikrer en forståelse af jeres kollegafællesskab, som er altafgørende, når I skal samarbejde og opnå resultater med hinanden.

Fra holdning til handling
Indhold: Vi finpudser nu jeres handlingsplan om at blive ét stærkt team af medarbejdere og omsætter den til konkret handling.
Udbytte: I får overblik over de elementer, der er nødvendige for at kunne føre handlingsplanen ud i livet. I får en lavpraktisk model, som sikrer, at jeres målsætninger fører til resultater.
Resultat: I får et stærkt kollegaskab, der skaber resultater og godt samarbejde.

Hold balancen
Indhold: Vi gennemgår nogle mentale teknikker, som skaber ro og overblik. Teknikkerne hjælper med at træne jeres nærvær og mindset, så I reagerer med bevidsthed i pressede situationer, ved at stoppe op og overveje muligheder, før I handler.
Udbytte: I lærer at skærpe jeres fokus og opmærksomhed på det væsentlige, så I tænker mere skarpt. I får værktøjer til at forebygge stress og højne trivslen og (livs)glæden.
Resultat: I kommer i bedre balance med jer selv og lærer at bevare koncentrationen, når I som medarbejdere skal løse problemer og prioritere – især når situationen spidser til.

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.