Grammatikklinikken

Få styr på sprogets byggeklodser
Nu kan du komme på et 3-timers kursus, hvor du én gang for alle kan få et godt overblik og et grundigt indblik i grammatikkens maskinrum. Du får en overskuelig gennemgang af sprogets byggeklodser, og vi har særligt fokus på de grammatiske udtryk, grammatiske begreber og sætningskonstruktioner.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der har brug for et godt overblik over og et grundigt indblik i sprogets byggeklodser. Måske elsker du grammatik, eller måske har du aldrig rigtigt fulgt med, og nu skal du have overblik over grammatikkens opbygning.

Udbytte
Du bliver i stand til at forstå grammatikkens verden, så det bliver lettere for dig at forstå det danske sprogs konstruktion. Du vil også få lettere ved at lære fremmedsprog, når grammatikkens grundbegreber og sprogets byggeklodser er på plads.

Indhold
Vi gennemgår disse tre områder på kurset:

  1. Vi deler allerførst ord ind i forskellige kategorier, som vi kalder ordklasser. Ordene i en ordklasse har fællestræk, som adskiller dem fra ord i andre ordklasser. Vi gennemgår de forskellige ordklasser, som ordene er opdelt i, og som hjælper os med at finde ud af, hvordan ord opfører sig, når vi skal bøje dem i køn, tal, bestemthed, tid og grad.
  2. Vi ser dernæst på ordene fra ordklasserne, når de indgår i en sætning. Vi taler om sætningsanalyse, når vi finder de forskellige led, som sætningen består af. Når vi finder de forskellige led i en sætning, betyder det, at vi finder frem til, hvilken funktion ordene har i sætningen. Ordene kan godt tilhøre den samme ordklasse, men have forskellige funktioner (altså stå som forskellige led) i en sætning. I sætningen: ’Jens spiser chokolade’, er Jens både navneord og grundled; chokolade er både navneord og genstandsled.
  3. Vi ser til sidst på de forskellige sætningstyper, der findes. Vi definerer en sætning som en række ord, der indeholder minimum ét udsagnsled og ét grundled. Vi har to typer sætninger: De sætninger, der kan stå alene, kalder vi hovedsætninger. De sætninger, der ikke kan stå alene, kalder vi ledsætninger. Hovedsætninger og ledsætninger kan stå både først og sidst i forhold til hinanden. Vi kalder den samlede ytring for en helsætning, og der kan være flere hovedsætninger og ledsætninger i én og samme helsætning, og de kan komme i forskellig rækkefølge.

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.