For sælgere: Praktisk salg + Målrettet salg

Form
Kurset strækker sig over 2 dage og består af Praktisk salg og Målrettet salg.

Målgruppe
Sælgere, som har behov for indsigt i salgets faser og forståelse for kunders adfærd, og som ønsker at nå bedre resultater i deres daglige salgsarbejde.

Udbytte
Sælgerne vil få et fagligt højt niveau inden for salg og service og vil opnå mere effektive og kundevenlige salgssituationer. Derudover udvikler de deres kompetencer inden for kommunikation og adfærd, som gør dem i stand til at levere den ekstraordinære gode service hver gang. Samtidig får de en bevidsthed om, hvordan man fastholder eksisterende kunder og opnår et værdiskabende mersalg.

Indhold

 • Skabelse af den gode kundeoplevelse
 • Salgets systematik
 • Salgs- og kommunikationsredskaber
 • Det effektive salg
 • Den vanskelige kunde
 • Sælgerprofiler.

MODUL 1: PRAKTISK SALG
Målet med Praktisk salg for sælgere er at skabe en forståelse for, hvad god service er, og at god service fører til gode salgsoplevelser for både sælgeren og kunden. Samtidig bliver sælgerne i stand til at sætte sig realistiske mål og nå dem.

Sælgerne lærer:

 • Salgsmodellen
 • Den ligeværdige dialog
 • Kundeservice – do’s and dont’s
 • Lytte- og spørgeteknik
 • Indvendingsbehandling – fra nej til ja
 • Målsætning – sæt klare og realistiske mål for salget
 • Mersalg – få mere ud af kunderne
 • Kropssprog og stemmeføring.

MODUL 2: MÅLRETTET SALG
Målet med Målrettet salg for sælgere er, at sælgerne lærer at forstå kundernes forskellighed og at tilpasse deres adfærd og kommunikation derefter. Dermed sikrer de sig en konfliktfri kommunikation og øger mulighederne for den gode salgsoplevelse.

Sælgerne lærer:

 • Tilpasning af adfærd og kommunikation efter kundens forudsætninger
 • Bevidsthed om egne kommunikative stærke og svage sider i salgssituationen
 • Effektiv argumentation – sælg det rigtige til den rigtige
 • Lytte- og spørgeteknik
 • Teknikker til at gå fra den besværlige kunde til den købende kunde
 • Reklamationsbehandling – fra brok til business.

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.