Dansk kultur og mentalitet på arbejdspladsen

Du skal (ikke) tro på Janteloven
Det er evnen til at navigere mellem de skrevne og uskrevne regler, der er afgørende for, hvor godt udlændinge klarer sig i samfundet, i mødet med andre mennesker og på en dansk arbejdsplads.

Udlændinges manglende kendskab til, hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen, hvad der forventes af dem, og hvordan det kollegiale samvær på en dansk arbejdsplads fungerer, kan desværre medføre, at de får svært ved at falde til. Det kan betyde, at de enten kommer ud i store konflikter eller helt må forlade arbejdspladsen. Men hvis de lærer at forstå og tackle danskernes væremåde, kan vi vende det til en succes for både virksomheden og den udenlandske medarbejder.

Målgruppe
Formålet med dette kursus er at indføre udlændinge i de skrevne og især uskrevne regler, som eksisterer på det danske arbejdsmarked på grund af den danske kultur og mentalitet.

Udbytte
Du bliver klædt godt på med en dyb og bred viden om den danske måde at begå sig på en dansk arbejdsplads. Du lærer at forstå, hvorfor danskere tænker og handler, som de gør, og du lærer selv at lykkes med at arbejde sammen med danskere. Du vil opdage, at Janteloven stadig hersker i stor stil, men at den til gengæld ikke er specielt dansk — måske snarere et menneskeligt træk, som har fået et navn.

Indhold
Vi ser på forskellige aspekter i den danske kultur og arbejdsmentalitet.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Holdningen til arbejde: en daglig pligt eller et socialt fællesskab?
 • Flexicurity-modellen: en rollemodel?
 • Fællesskab, dialog, enighed og sammenhold – et dansk kulturtræk
 • Åbenhed, ansvarlighed, lighed og tolerance – et dansk karaktertræk
 • Organisationskultur – en grundsten i dansk arbejdskultur
 • Konsensuskultur over for en autoritær kultur: win-win eller hierarki?
 • Janteloven – beskedenhed er en dyd!
 • Dansk konfliktskyhed – en udfordring for udlændinge
 • Religion og nationale symboler
 • Dansk humor og ironi – en anledning til misforståelser
 • Gennemgang af en håndfuld uskrevne regler på det danske arbejdsmarked.

 Inspireret af: M. Yüksekkaya: “Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked”, People’s Press 2007

Pris og praktisk

PRIS:
Vi giver altid en fast pris på en opgave for jer.

PRAKTISK:
Alle arrangementer afholdes hos jer, og vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Vi sammensætter gerne elementer fra de enkelte kurser og skræddersyr et kursus, som passer præcis til jer.

KONTAKT APOSTROF:
Mail: kontakt@apostrof-2021.local
Telefon: (+45) 26 25 26 22.